Szczepienia i ochrona przed pasożytami

Szczepienia są bardzo ważnym zabiegiem, a o konieczności ich stosowania nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dobrym sposobem na kontrolowanie tego zabiegu, jest założenie naszemu pupilowi książeczki zdrowia, w której są odnotowane wszystkie zabiegi, szczepienia, odrobaczenia odnotowane przez lekarza weterynarii. Można tez zapisać w niej terminy rozczyszczania kopyt i ich podkuwania.

Uwaga: szczepienia muszą być ewidencjonowane tylko przez lekarza weterynarii.
Konia szczepi się przeciwko:

    1. Grypie: pierwsze szczepienie, tzw. bazowe, przeprowadza się dwukrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 4 tygodnie. Następne podtrzymujące, co 6 miesięcy.

    2. Grzybicy: pierwsze dwukrotne w odstępie 14 dni, podtrzymujące raz w roku. Uwaga: po drugim szczepieniu mogą pojawić się miejscowe odczyny.

    3. Tężcowi: pierwsze dwukrotnie w odstępie 4-tygodniowym, następne po roku, potem podtrzymujące, co 4 lata.

    4. Wirusowemu ronieniu klaczy: pierwsze dwukrotnie w odstępie 4- tygodniowym, podtrzymujące, co 9 miesięcy. Źrebne klacze szczepi się w 3, 5, i 7 lub 5, 7, i 9 miesiącu ciąży.

    5. Wściekliźnie: raz w roku. W razie stwierdzenia czynnego ogniska choroby w okolicy przeprowadza się obowiązkowe szczepienie z urzędu.

Pasożyty u koni – bezustanna walka.

Konie żyjące na wolności w mniejszym stopniu buły narażone na inwazje pasożytów, ponieważ pasł się na rozległych terenach, gdzie sama powierzchnia ograniczała ryzyko przenoszenia się pasożytów za poprzednictwem odchodów. Wypas na dużych obszarach i częsta zmiana pastwisk w dzisiejszych czasach są niemożliwe. Zmniejszenie przestrzeni zwiększa zagęszczenie pasożytów w stajni i na wybiegu dla koni. Na wiosnę powinno się także dezynfekować stajnie, boksy. Bardzo ważne jest pierwsze skoszenie traw i usunięcie ich tuz przed wypasem. W ten sposób usuwamy jaja i larwy znajdujące się na górnych partiach traw. Powinniśmy też regularnie oczyszczać padoki z odchodów, (co trzy dni). Wtedy zmniejszymy liczbę larw dziesięciokrotnie na kilogram trawy. Po kilku latach użytkowania padoku następuje jego zmęczenie, wskazanie jest zaprzestanie wypasu przez rok, co spowoduje wyginięcie pasożytów z powodu braku żywicieli. Te zabiegi pomogą zmniejszyć liczbę pasożytów w otoczeniu konia, a wiec ochronić go przed inwazją i częstym odrobaczaniem środkami farmakologicznymi, na które część pasożytów może się uodpornić. Dlatego zaleca się odrobaczać konia różnymi środkami po wcześniejszym skonsultowaniu się z lekarzem weterynarii.
Przebieg zarażenia:

Pasące się konie wydalają odchody, i razem z nimi jaja pasożytów. Z jaj wylęgają się larwy, które opuszczają odchody końskie po upływie 1-2 dni i około 30 cm od kału pną się po źdźbłach trawy do góry, tam oczekują przybycia kolejnego żywiciela.

Szczególnie narażone są konie żyjące w grupie. Jeżeli odrobaczamy to powinniśmy podać lek wszystkim zwierzętom. Konie w stajni też nie są bezpieczne, ponieważ pasożytnicze muchówki i inne owady składają jaja na ścianach boksów. Dostają się do organizmu konia, gdy ten liże ścianę. Inwazja pasożytów na początku jest nie widoczna nie daje żadnych objawów. Brak oznak ich w układzie pokarmowym nie oznacza, że organizm jest od nich wolny. W swojej wędrówce po organizmie larwy niektórych dostają się do płuc, wywołując bronchit lub zapalenie opłucnej.

Spośród owadów najgorszą opinią „szczyci” się giez koński, który składa jaja w lecie podczas lotu na końskiej skórze, głównie na przednich kończynach. Po kilku dniach wylęgają się larwy powodując swędzenie zmuszają konia do lizania podrażnionego miejsca. I tak dostają się do organizmu.
Terminy odrobaczania koni

Słupkowce duże oraz małe

Koń zaraza się w czasie wypasu wiosną. Razem z trawą połykają larwy, które pod koniec lata w jelicie grubym przekształcają się w dorosłe pasożyty. Jeżeli chcemy odrobaczyć to powinniśmy to zrobić na trzy dni przed wypasem, zapobiega to skażeniu pastwiska. Drugą kuracje trzeba przeprowadzić w szóstym tygodniu wypasu, likwiduje pasożyty i zapobiega ich rozmnażaniu się. Trzecia kuracja powinna być wykonana w czternastym tygodniu wypasu. Jeżeli konie nie są wypasane lub tylko nieliczna część jest wypuszczana to można odrobaczyć je dwa razy (na początku i w lipcu)

Nicienie jelitowe i płucne

Na ten typ pasożytów szczególnie narażone są źrebięta podczas lizania ścian boksu, a także na pastwisku. Larwy wylegają się w jelicie cienkim, wędrują przez narządy wewnętrzne do układu oddechowego i do krtani, a potem powrotem do jelit, po zakończeniu rozwoju składają jaja. Pierwsza kuracja powinna być w 6 – 8 tygodniu życia, a następne, co 2 -3 miesiące w zależności od preparatu do końca 1 roku życia. Powinno się też odrobaczyć po odsadzeniu od matki. Później wystarczają 3-4 kuracje rocznie.

Tasiemce

Niebezpieczne najbardziej dla źrebiąt, zarażających się przez mleko matki, larwy przedostają się do płuc mogą wywołać krwotok. Karmiącą klacz trzeba odrobaczyć trzy dni po wyźrebieniu.

Giez koński

Larwy wylęgają się z jaj wystrzelonych przez gza na przednie nogi konia. Kurację należy przeprowadzić na przełomie listopada i grudnia.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie