Choroby i wady kopyt – sprawdzanie bolesności struktur kopyta

W tym celu używa się czułek kopytowych. Orientacyjne badanie czułkami kopytowymi można wykonać na koniu podkutym, jednak pewniejsze wyniki uzyskuje się po rozkuciu konia. Siła nacisku powinna być taka, żeby widoczne było minimalne ugięcie się podeszwy.

Potwierdzeniem bolesności w kończynie jest tylnej jest skurcz mięśni udowych tylnych, a w kończynie przedniej skurcz mięśnia trójgłowego ramienia. Może być to jednie drgnięcie mięśni, a nie koniecznie silna reakcja ruchowa przejawiająca się cofaniem kończyny.

Standardowe chwyty czułkami muszą być wykonywane, aby co najmniej dwa razy uciskać poszukiwane bolesne miejsce z inną częścią puszki kopytowej:

  1.  ściana przekątna-ściana wyporowa
  2.  ściana przekątna – przeciwległe ramię strzałki
  3.  dociskanie obydwu ścian przedkątnych.

Po potwierdzeniu bolesności  przy tym sposobie omacywania należy założyć, że miejsce bolesne znajduje się w okolicy ściany przedkątnej. Można stosować chwyty dodatkowe, lecz zawsze trzeba pamiętać o wykonaniu co najmniej dwu różnych sposobów ucisku.

J.K

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie