Zmiany lotne nogi w galopie

Podczas tego manewru koń porusza się galopem, beż żadnych przejść do niższego chodu. Koń zmienia ustawienia nóg podczas skoku galopu. Jak to robi? Zmienia zadnią nogę, która powinna wylądować na ziemi po momencie zawieszenia, w czasie, którego wszystkiego nogi są w powietrzu.

Żeby to lepiej wyjaśnić pod przykład:, Jeśli koń porusza się galopem z lewej nogi, to jego prawa zadnia jest pierwszą, która styka się z ziemią. Żeby wykonać zmianę lotną na prawą, koń musi zmienić kolejność, w jakiej jego nogi zetkną się z podłożem, tak, aby pierwsze uderzenie nastąpiło od lewej zadniej.

W dyscyplinie ujeżdżenia nie wymaga się zmian lotnych, do czasu, kiedy koń nie osiągnie pierwszego stopnia zebrania i samo niesienia. Inaczej mówiąc konie ujeżdżeniowe mogą pokazać lotną zmianę nogi w galopie dopiero w czasie średniej klasie trudności podczas zawodów ( klasa Third Level).   

Konie westernowe powinny robić lotne zmiany nogi w galopie, będąc mniej więcej na tym samym poziomie wyszkolenia, co konie ujeżdżeniowe.

Większość jeźdźców, którzy wszechstronnie szkolą konie uczy lotnych zmian nogi w galopie na wcześniejszym etapie szkolenia. Umiejętność ta pomaga w czasie pokonywania parkurów.   

 

Lotna zmiana nogi - charakterystyka

Podczas tego manewru lub czasem ćwiczenia, koń zmienia nogę prowadzącą w momencie zawieszenia, kiedy jego wszystkie cztery, konczyny są w powietrzu. W trakcie wyższych poziomów ujeżdżenia lotne zmiany nogi wykonywane są seriami. Mogą one by c wykonywane podczas każdego skoku galopu, a potem, co drugi, trzeci i czwarty. Najczęściej takie sekwencję nazywamy, „co tempo"

Jak przygotować konia?

Zanim rozpoczniemy powinniśmy solidnie przygotować podstawy, pracując nad zwykłymi zmianami nogi, samoniesieniem się w galopie i poćwiczyć kontragalop.

Po pierwsze - zwykłe zmiany nogi

Zanim zaczniesz lotne zmiany nogi, trzeba być pewnym, ze koń dobrze opanował przejście z galopu do stępa. „Dobrze", czyli mam na myśli to, iż koń podczas tego przejścia nie zrobi żadnych kroków kłusem.  Jeśli jeszcze nie jest w stanie tego zrobić, to nie jest dobrze zrównoważony. Na dodatek podczas przejścia do wyższego chodu koń powinien „odchodzić do łydki", czyli natychmiast zareagować po daniu twojego sygnału.

 Po drugie - samoniesienie się w galopie

Tutaj trzeba uzyskać galop bardzo dobrej, jakości i go utrzymać. Jeśli koń ma galop czterotaktowy, lub płaski trzeba to poprawić zanim przejdziemy dalej!. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ zmiana lotna odbywa się podczas lub w obrębie jednego skoku, a moment zamiany nie powinien zakłócać jego rytmu i płynności.

Jeśli mamy do czynienia z płaskim galopem, to koń dostatecznie nie oderwie się od ziemi w fazie zawieszenia. Wykonanie lotnej zmiany nogi w galopie będzie dla niego trudniejsze do zrobienia, ponieważ można tak powiedzieć, że zabraknie mu czasu, aby w powietrzu zmienić nogi.

Czasem zdarza się, że konie z płaskim galopem, aby wykonać lotną zmianę nogi nadrabiają kłusem, czyli dodają krok kłusa zadem, ponieważ nie są w stanie zrozumieć, jak inaczej można wykonać to ćwiczenie. W takim przypadku zmieniają nogi tylko na przodzie, a tyłem dodają krok kłusa. Dopiero w kolejnym kroku galopu koń robi to prawidłowo.

Kiedy już osiągniemy poprawny galop popracuj nad ćwiczeniami, które poprawią samoniesienie się konia. Do takich ćwiczeń możemy zaliczyć łopatka do środka na czterech śladach, lecz pamiętaj, że łopatką do środka w galopie prosimy konia w ustawieniu 30 stopni w stosunku do ściany ujeżdżalni.

Po trzecie - kontragalop

Trzeba popracować nad zrównoważonym kontragalopem, pracuj nad tym ćwiczeniem tak długo, aż będzie czuć, iż koń wykonuje je bez napięcia.  Dotyczy to linii prostych jak i także na kołach w obie strony.

Pomoce do wykonania lotnej zmiany nogi w galopie z lewej na prawą.

Najważniejszym elementem tutaj jest, jakość galopu i dobre wyczucie momentu do zastosowania odpowiednich pomocy przez jeźdźca. Pomoce dajesz wtedy, gdy noga prowadząca dotyka jeszcze ziemi, krótko przed oderwaniem się do fazy lotu.

Dosiad: prawa kość kulszowa pcha na przód

Lewa łydka: przesuwa się za popręg, żeby zasygnalizować zwierzęciu, że ma ruszyć z nowej zadniej nogi

Prawa łydka: na popręgu przypomina koniowi o ruchu naprzód

Lewa wodza: dłoń jest zamknięta w pięść i przytrzymuje nową zewnętrzną nogę konia dłużej na ziemi i pomaga w utrzymaniu równowagi wznoszącej.

Prawa wodza: lekko oddajesz, aby pozwolić na zmianę przodem na nogę prowadzącą

Za zgodą wydawnictwa Galaktyka

Jane Savoie

J.F

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie