Chody pośrednie i wyciągnięte

Chody pośrednie i wyciągnięte posiadaj podobną cechę , a mianowicie wykonywane są z chodów zebranych. Lecz zamiast maksymalnego wyciągnięcia konia czyli jego sylwetki i wykroku, w trakcie chodów pośrednich mamy do czynienia z lekkim wygięciem.

Chody  pośrednie i wyciągnięte w przypominają wydłużenia wykroku. Koń wydłuża swoją sylwetkę jak i także pokonuje większy odcinek  podczas każdego kroku. Lecz zastaje zachowane tempo jakie osiągnął  przy chodzie zebranym.

Często jeźdźcy mylą wydłużenie z wyciągnięciem u używają tego zamiennie. Jest oto nie prawidłowe, ponieważ między tymi terminami istnieje zasadnicza różnica.

W trakcie wydłużenia wykroku, który jest wykonywany z chodu roboczego równowaga konia przesuwa się bardziej na przód , natomiast w chodach pośrednich i wyciągniętych, które wykonuje się wyłącznie z chodów zebranych, koń sam się niesie.

W trakcie chodów zebranych występuje większe zaangażowanie zadnich kończyn konia, co powoduje iż środek ciężkości przesuwa się bliżej zadu. Sprawia to, że zad konia się obniża, a przód unosi i staje się lżejszym. Taką sytuacje nazywamy równowaga wznoszącą się. Zmienia się długość kroków konia i jego sylwetki.

W chodach zebranych koń posiada równowagę wznoszącą się: jego kroki są krótkie i aktywne, nogi zataczają wysoki łuk, sylwetka jest bardziej skrócona niż podczas chodów roboczych.

W chodach pośrednich i wyciągniętych równowaga pozostaje wznosząca się, lecz wydłuża się jego sylwetka i wykrok.

Stęp wyciągnięty

Podczas stępa wyciągniętego, koń pokonuje maksymalny odcinek na ziemi, jaki jest możliwy bez przyspieszania, ślady zadnich nóg przekraczają ślady pozostawione przez przednie kończyny. Z młodymi końmi pracuje się w stępie pośrednim. Z bardziej zaawansowanymi wykonuje się stęp zebrany i wyciągnięty.

Kłus pośredni i wyciągnięty

W czasie kłusa pośredniego koń porusza się naprzód swobodnie, ze średnio wyciągniętymi krokami. Lekko obniża głowę i szyję oraz utrzymuje nos bardziej przed linią pionu.

Podczas kłusa wyciągniętego koń maksymalnie wydłuża wykrok i swoją sylwetkę. Jego kopyta powinny dotykać ziemi w miejscu, które wskazują im ich czubki. Kopyta przednich nóg nie powinny się cofać przed postawieniem ich na ziemi. Lecz jeśli tak się dzieje, to przyczyną tego może być nadmiernie ograniczenie konia na wodzach, co nie pozwala mu wydłużyć sylwetki.

Galop pośredni i wyciągnięty

W galopie pośrednim, koń porusza się naprzód swobodnym, lekko wyciągniętym krokiem. Nos pozostaje bardziej przed linią pionową do tego lekko obniża głowę i szyję.

W trakcie galopu wyciągniętego koń pokonuje maksymalny odcinek na ziemi, podczas każdego skoku, lecz pozostaje spokojny i utrzymuje dobrą równowagę. Powinien obniżyć głowę i wydłużyć szyję, a czubek nosa mieć skierowany lekko do przodu.

Ćwiczenie chodów pośrednich i wyciągniętych jest bardzo przydatne po to aby rozluźnić konia jak i także pobudzić jego uwagę i ciało.

Za zgodą wydawnictwa Galaktyka

Jane Savoie „od półparady do zebrania"

 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie