Jazda bez trosk

Jazda konna i posiadanie konia może czasem prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji finansowych. Nowy pakiet ubezpieczeń CATLIN jest dobrym zabezpieczeniem przed większością przypadków, które mogą nas mocno uderzyć po kieszeni. Ubezpiecz wszystkie ryzyka w jednej polisie i ciesz się bezstresową jazdą konną.

Nowa oferta w jednej polisie obejmuje ubezpieczenie od następujących ryzyk:

 • Śmierć i eutanazja konia
 • Kradzież konia
 • Koszty leczenia konia
 • Odpowiedzialność cywilną (OC)
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Leczenia dentystycznego
 • Kradzież i zniszczenie sprzętu jeździeckiego
 • Koszty leczenia konia.

Jakie są korzyści?

Śmierć i eutanazja konia

Śmierć konia jest szokiem psychicznym dla całej rodziny, ale i wymierną stratą finansową. W Anglii większość, zwłaszcza drogich koni jest ubezpieczona i koszt ubezpieczenia traktowany jest jako element rocznego kosztu utrzymania konia. Ubezpieczenie CATLIN obejmuje wszystkie przypadki śmierci konia na terenie większości krajów UE, w stajni, na padokach w treningi i na zawodach, w transporcie itd. Koszt od 4,5% wartości konia. Zapoznaj się z naszą Taryfą i skrótem Ogólnych Warunków. Tutaj możesz też zapoznać się ze wzorem całej POLISY.

Ważne :

 1. Ubezpieczenie jest PROSTE. Trzeba przysłać nam wypełniony WNIOSEK i świadectwo od Twojego lekarza weterynarii, jeśli koń jest wart powyżej 15.000 zł. Dla koni niższej wartości wystarczy przysłać sam Wniosek.
 2. Nie ma udziału własnego - tzn. odszkodowanie jest wypłacane w pełnej wysokości sumy ubezpieczonej.
 3. Nie ma karencji - tzn. koń jest ubezpieczony od momentu wpływu składki na wskazane w polisie konto.

Ubezpieczenie to jest podstawą do wszystkich innych ubezpieczeń - tzn. pozostałe, bardzo korzystne ubezpieczenia, można zawrzeć jedynie jako rozszerzenie ubezpieczenie konia od śmierci.

Kradzież konia

W niektórych regionach Polski zdarzały się kradzieże koni. Stratę z powodu kradzieży można ubezpieczyć za dodatkową składką 2% od wartości konia. Do realizacji odszkodowania potrzebny jest protokół policji.

Koszty leczenia konia

Wydatki na leczenie konia są nieuniknione. Profilaktykę musi zapewnic i opłacić właściciel, ale nasze ubezpieczenie może ochronić Cię przed poważniejszymi niespodziewanymi wydatkami. Oferujemy aż trzy opcje takiego ubezpieczenia (jako dodatek do ubezpieczenia od śmierci i eutanazji):

a) Koszty leczenia konia

Wariant podstawowy, zabezpiecza na sumę 5.000 zł rocznie i obejmuje koszty nagłych chorób i przypadków leczenia, które zdarzają się najczęściej. Koszt ubezpieczenia to 350 zł rocznie. Jest udział własny (250 zł lub 10%), co oznacza, że ubezpieczenie chroni od poważniejszych wydatków.

b) Koszty operacji ratujących życie

Szpitalne leczenie kolki może kosztować kilka tysięcy złotych. Do tego dochodzi koszt transportu konia do i ze szpitala, koszt pobytu w klinice. Ubezpieczenie CATLIN pokryje koszty do 10.000 zł rocznie. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich przypadków, uznanych przez lekarza jako interwencja ratująca życie - np. ciężkie zranienia i krwawienia. Koszt ubezpieczenia 250 zł. Przeczytaj szczegółowe WARUNKI rozszerzenia.

c) Koszty leczenia konia i operacji ratujących życie

Wariant łączący w sobie zarówno przypadki leczenia w domu, jak też ryzyko leczenia szpitalnego. Łączna suma wydatków nie może przekroczyć rocznie 10.000 zł . Koszt tego ubezpieczenia 500 zł. Również jest udział własny 250 zł lub 10%.

Odpowiedzialność cywilna (OC)

Wyobraźmy sobie: jeździec spada z konia podczas jazdy terenowej, uciekający koń powoduje wypadek drogowy..., albo koń kopnie widza podczas zawodów sportowych. Posiadanie ubezpieczenia OC przez właściciela konia jest rozważnym posunięciem, niekiedy jest wymagane przy zgłoszeniu konia do zawodów lub pokazów. Ubezpieczenie CATLIN zapewnia ochronę nie tylko właścicielowi, ale również wszystkim osobom, które za zgodą właściciela jeżdżą lub opiekują się koniem. Poznaj szczegółowe WARUNKI tego ubezpieczenia, które dostępne jest w czterech wariantach sumy ubezpieczenia:

 • do 100.000 zł - składka 75 zł,
 • do 200.000 zł - składka 125 zł
 • do 500.000 zł - składka 175 zł
 • do 1.000.000 zł - składka 350 zł
Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) właściciela, jeźdźca i luzaka

W jednej niewielkiej składce - 50 zł od konia możesz ubezpieczyć trzy osoby ( właściciela, jeźdźca i luzaka) od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas jazdy lub obsługi tego konia. Suma odszkodowania 10.000 zł dotyczy każdego z ubezpieczonych. Dostępne są również wyższe sumy ubezpieczenia. Zapoznaj się z WARUNKAMI tego rozszerzenia.

Leczenia dentystycznego właściciela, jeźdźca i luzaka

Powypadkowe leczenie dentystyczne może być dość kosztowne, warto więc skorzystać z tego ubezpieczenia, które podobnie jak poprzednie ubezpieczenie odnosi się do obrażeń odniesionych podczas jazdy lub obsługi ubezpieczonego konia. Podobnie jak przy NNW jedna składka 50 zł zapewnia ochronę dla trzech osób: właściciela, jeźdźca i luzaka, na sumę 2.500 zł dla każdego. Możliwe są również wyższe sumy ubezpieczenia. WARUNKI jak wyżej.

Kradzież i zniszczenie sprzętu jeździeckiego

Markowy sprzęt jeździecki jest drogi. Znane są przypadki kradzieży zarówno z zamkniętych siodlarni, jak też z zamkniętych koniowodów. To ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie pod warunkiem zgłoszenia sprzętu do ubezpieczenia oraz protokółu policji stwierdzającego kradzież. Składka 75 zł zapewnia ubezpieczenie sprzętu o wartości do 2.500 zł. Możliwe są wyższe sumy ubezpieczenia. WARUNKI jak wyżej.

Koszty leczenia konia.

NOWA oferta Catlin ubezpiecza koszty leczenia konia w sytuacjach innych niż konieczność ratowania życia. Suma ubezpieczenia do 5.000 zł rocznie obejmuje wszystkie interwencje weterynaryjne poza działaniami profilaktycznymi jak szczepienia i odrobaczenia. Składka 350 zł. Udział własny 500 zł, co oznacza, że ubezpieczyciel nie płaci za pierwsze 500 zł kosztów w odniesieniu do każdej oddzielnej szkody. Przeczytaj koniecznie WARUNKI tego rozszerzenia.

Za zgodą Pana Marka Grzybowskiego

www.polishprestige.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie