Warunki pracy koni

 • Wychów i użytkowanie w warunkach uwzględniających w jak największym zakresie potrzeby psychofizyczne konia, jako zwierzęcia roślinożernego i stadnego.
 • Czas pracy konia z pacjentem - 4 godz. dziennie.
  Przykładowy podział dnia pracy:
  rozprężenie koni, 2 godz. zabiegów z przerwami co 0,5 godz. na zmianę pacjenta, 1 godz. przerwy rekreacyjnej i znów 2 godz. zabiegów w trybie jak wyżej.
  W drugiej części dnia: jazda w terenie jako forma treningu kondycyjnego, gimnastyki i relaksu psychicznego konia, swobodny ruch na wybiegu.
 • Zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w znanym i akceptowanym przez konia miejscu.
 • Zabiegi są realizowane na koniu bosym, bez podków, jeśli pozwala na to podłoże i budowa kopyt.
 • Teren powinien być wydzielony, najlepiej wysokim żywopłotem, jako naturalnym ekranem izolującym plac ćwiczeń od zewnętrznych sygnałów optyczno-akustycznych, niepokojących i rozpraszających uwagę konia i pacjenta; chroniącym też przed podmuchami wiatru.
 • Na terenie pracy zespołu hipoterapeutycznego nie powinny znajdować się osoby postronne i zwierzęta, szczególnie psy biegające luzem.
 • Szerokość bramy w ogrodzeniu winna umożliwiać bezpieczne minięcie się w niej dwojga jeźdźców.
 • Cenna jest dostępność pastwiska i obszernych okólników.
 • Harmonogram zabiegów nie może naruszać stałych pór karmienia koni.
 • Jest niedopuszczalne, bez decyzji lekarza weterynarii, angażowanie do pracy konia, co do którego istnieje podejrzenie złego stanu zdrowia.
 • Opis ogólnie znanych czynności zootechnicznych, pielęgnacyjnych, opieki weterynaryjnej, żywienia, warunków stajennych i terenowych, jako niespecyficznych dla działań hipoterapeutycznych, w tym miejscu pomijamy.

www.pthip.org

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie