Pastuch elektryczny

Pastuch lub inaczej ogrodzenie elektryczne to psychologiczna bariera dla zwierząt, która umożliwia wypasanie na jednej powierzchni zwierząt hodowlanych takich jak konie, bydło, owce, kozy i inne zapobiegając przed ich rozproszeniem.

Jednocześnie pastuch chroni przed dostępem do stada zwierzyny dzikiej, zwłaszcza drapieżników.
Impulsy elektryczne o wysokim napięciu (wartośc napięcia impulsu zalezy od zastosowanego elektryzatora) są rozprowadzane wzdłóż drutu bądź innego przewodu ogrodzenia z częstotliwością około 1 impuls na sekundę. Rozsyłane są z elektryzatora, który jest uziemiony. Gdy zwierzę dotknie do takiego ogrodzenia, zamyka obieg pomiędzy ogrodzeniem a ziemią o zostaje porażone krótkim acz silnym (zawsze jednak bezpiecznym) impulsem. Tego typu organoleptyczne wrażenie pozostaje w pamięci zwierzęcie, dzięki czemu nabiera ono respektu i dystansu do ogrodzenia. Takiego doświadczenia zwierzę nigdy nie zapomni.

Ogrodzenie elektryczne stanowi psychologiczną barierę dla zwierzęcia, nie wymaga ono dużej siły i wytrzymałości aby być efektywnym. Pod warunkiem, że ogrodzenie takie jest dobrze zaprojektowane i wykonane. Musi ono bowiem wytrzymywać pewną presję ze strony zwierząt (zwłasza w trkacie przyuczania ich), śniegu oraz wiatru. Elektryzator musi być dobrany w ten sposób aby zapewniał wystarczająco dużo mocy na daną długość ogrodzenia oraz wygradzane zwierzęta.

Z czego sie składa

Ogrodzenie składa się  nie tylko z elektryzatora. Oczywiście jest to najważniejsza część ogrodzenia, jednak sam elektryzator nie wystarczy do budowy pastucha. Oprócz niego potrzebne sa jeszcze linki, druty, złączki, izolatory, słupki, uziomy itp. itd. To co konkretnie potrzebne będzie do budowy ogrodzenia zależy od jego przeznaczenia oraz sposobu użytkownia. Poniżej opiszemy poszczególne elementy ogrodzenia elektrycznego i postaramy się sprecyzować ich zastosowanie.

Zastosowanie

Choć najczęściej wykorzystywane są jako tradycyjne pastuchy do wygradzania terenów zielonych i pastwisk. Wygrodzenia mogą mieć na celu bądź to dzielenie zwierząt w hodowli bądź ochronę upraw i płodów rolnych przed inwazją szkodników, zwłaszcza dzikich zwierząt. W zależności od przeznaczenia dla jakich zwierząt i w jakim celu pastuch będzie stosowany, ogrodzenie musi być odpowiednio zaprojektowane. Projektując ogrodzenia elektryczne trzeba rozpatrzyć kilka elementów:

 • Wysokość ogrodzenia zależy od wielkości zwierzęcia. Wiadomą sprawą, jest że ogrodzeni na przykład dla królików nie musi być tak wysokie jak na przykład dla jeleni. Określając wysokość ogrodzenia, trzeba również wziąść pod uwagę skoczność zwierząt. Wiadomo, że krowa nie jest tak skocznym i dynamicznym zwierzęciem jak jeleń czy daniel.
 • Ilość drutów zależy nie tylko od wielkości zwierzęcia, ale i od jego możliwości fizycznych. Duże zwierzęta (jelenie, daniele) nie będą potrafiły z taką zgrabnością jak mniejsze (króliki) przecisnąć się pomiędzy drutami ogrodzenia.
 • Moc elektryzatora Niektóre zwierzęta są bardziej delikatne od innych. Dlatego też dla niektórych zwierząt należy stosować elektryzatory o mniejszej energii impulsu niż dla innych. Ogrodzenie upraw w celu ochrony przed dzikami wymaga stosowania najsilniejszych elektryzatorów, podczas gdy pastuchy dla koni muszą być dużo słabsze, gdyż te z kolei zwierzęta są dużo delikatniejsze i wrażliwsze na impulsy elektryczne.

 

Mamy 2 podstawowe typy ogrodzeń elektrycznych: stałe i przenośne.
 
Ogrodzenia stałe- to najczęściej ogrodzenia wielkopowierzchniowe. Przestarzała norma, z okresu gdy koncentrowano się raczej na napięciu pastucha elektryvcznego (wolty) niż na energii = bólu (milidżule), jest czasami stosowana do obliczenia odległooeci teoretycznie możliwej do elektryzacji przy danym elektryzatorze.
 

Jednak ta odległooeć nie odpowiada rzeczywistooeci. Wartooeć teoretyczna, pozwalająca oszacować liczbę kilometrów pseudo ogrodzenia powodującą spadek napięcia poniżej 1500 V, ma niewielkie praktyczne zastosowanie (to energia badana w danym punkcie powoduje ból, a nie napięcie!).

Stałe ogrodzenia elektryczne nazywane również pastuchami trwałymi rekomendowane są do trwałego wygradzania terenów. Ten typ ogrodzeń stosuje się wtedy, gdy wiadomo, że ogrodzenie to nie będzie nigdy przenoszone. W porównaniu do tradycyjnych nieelektrycznych ogordzeń, systemy stałych ogrodzeń elektrycznych są bardziej ekonomiczne, łatwiejssze do instalacji i obsługi a takze wymagają zdecydowanie mniej nakładów do budowy, gdyż kontakt fizyczny ze zwierzętami jest ograniczony. Nie muszę więc być to ogrodzenia masywne.

Pastuchy trwałe charakteryzują się kilkoma zasadniczymi elementami:

Naprężenie mechaniczne ogrodzenia słabo obciąża kilka słupów podtrzymujących, więc można wybrać te o oerednicy około 80 do 90mm. To samo dotyczy drążków pooerednich, których zadaniem jest utrzymanie stałego odstępu między każdym wzniosem przewodu. Można wybrać drążki albo z drewna o małej oerednicy, albo z włókna szklanego. W każdym przypadku należy stosować drewno wysokiej jakooeci odporne na starzenie. Można zdecydować się na drążki z drewna, jeoeli ogrodzenie nie musi być bardzo elastyczne (spokojne zwierzęta, otwarty teren, niewielkie nierównooeci gruntu itp.). Powinno się natomiast wybrać drążki z włókna szklanego, jeoeli ogrodzenie może być obciążone mechanicznie (dzikie zwierzęta, ryzyko ze strony spadających gałęzi drzew itp.) lub ze względu na trudne ukształtowanie terenu (teren kamienisty, duże różnice wysokooeci itp.). Można swobodnie wymieniać jeden typ drążków na inny, w zależnooeci od rzeźby terenu.

Przenośne pastuchy- zapewniają dużo większą elastyczność w stosowaniu ogrodzeń elektrycznych niż ogrodzenia stałe. Doskonale sprawdzają się gdy potrzebne są krótkoterminowe wygradzania pastwisk lub gdy pastwiska znaujdują się w znacznych odległościach od zabudowań. Dzięki zastosowaniu specyficznych elementów takich jak słupki polipropylenowe oraz zasilanie bateryjne elektryzatorów, ogrodzenia takie są łatwe w transporcie oraz montażu. Można by rzec, że urządzenia te są mobilne. Dużą zaletą jest również fakt, że baterie mogą być ładowane z baterii słonecznych.

 
 Zdalny wyłącznik pozwalający na okresowe wyłączenie zasilania jakiegokolwiek elektryzatora na odległość. Zintegrowana lampa sygnałowa służąca do wykrywania obecności impulsow elektrycznych na ogrodzeniu. Użycie jest zalecane tylko w przypadku ogrodzen ze złączami zgodnymi z naszymi zaleceniami. Uwaga: nie współpracuje z urządzeniami odzewowymi. W tym szczegolnym przypadku należy użyć nadajnika telefonicznego do pilotowania elektryzatora przez telefon GSM.

Budowa ogrodzenia elektrycznego

Konie są bardzo wrażliwymi zwierzętami, dlatego stosowane dla nich ogrodzenia elektryczne powinny być szczególnie dobrze dobrane.
Elektryzator pastucha powinien być na tyle dobrze dobrany, aby nie powodował nadmiernych podrażnień zwierzęcia. Ogrodzenie charakteryzuje się dość dużą wysokością, przy czym niższe partie pastucha wogóle nie są zabezpieczone. Dodatkowo, aby zwierzęta szybko nabrały respektu do ogrodzenia, zamiast standardowych drutów lub plecionek stosuje się taśmy lub liny przewodzące. Mają one za zadanie zwiększyć widoczność ogrodzenia.

Ogrodzenia dla koni są stosunkowo wysokie, jednak nie wymagają zabezpieczenia na dole, przy ziemi.

 1. Legenda:
 2. Elektryzator
 3. Bolec uziemienia- uziom
 4. Uziemienie (trzy uziomy połączone szeregowo)
 5. Uchwyt drutu ogrodzenia
 6. Izolowany słupek (np. palik polipropylenowy) bądź słupek drewnianych z izolatorem
 7. Naciągacz drutu ogrodzenia
 8. Drut ogrodzenia (dwa druty na słupku co 45cm)
 9. Tabliczka ostrzegawcza: Uwaga ogrodzenie elektryczne""

 

www.pastuch.pl

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie