Perszeron na listę UNESCO

Przewodniczący Centrum Promocji konia rasy Auxois we Francji Dominique Leger wystąpił z wnioskiem do Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Zespołów Zabytkowych (ICOMOS) przy UNESCO o wpisanie francuskiego konia pociągowego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 Pomysł walki o wpisanie francuskiego konia pociągowego zrodził się podczas rozmów Legera z przyjaciółmi. Leger uważa, że te konie stanowią element krajobrazu kulturowego, są efektem unikatowego dziedzictwa genetycznego. W swoim piśmie Leger podkreśla także, że w czasach popularyzacji wypoczynku na łonie natury, dążenia do bardziej zrównoważonego rozwoju, rasy te z powrotem odzyskują swoją przydatność. Stąd argument, że francuskiego konia pociągowego można wpisać na listę w kategorii pejzażu kulturowego.

Do francuskich koni pociągowych należą, obok perszeronów i auxois, również koń ardeński, krępy, wytrzymały koń bretoński, czy wszechstronny i potężny buloński z rejonu Pas-de-Calais. Koń pociągowy rasy auxois, pochodzi z Burgundii i należy do najbardziej zagrożonych wymarciem.

Zdaniem przewodniczącego stowarzyszenia hodowców francuskiego konia pociągowego Pierre'a Pasdermadjiana, kapitał cech genetycznych francuskich koni pociągowych, których rasy rozprzestrzeniły się na Belgię, Niemcy, Stany Zjednoczone, a nawet Japonię, gdzie najbardziej popularne są perszerony, znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Cechom osiągniętym w ciągu dziesięcioleci i wieków zagraża sytuacja gospodarcza.

Najlepsza jest sytuacja koni bretońskich - ich pogłowie stanowi 25 procent hodowli, a ogierów-reproduktorów jest około 600. Nie mniej liczebny jest koń rasy comtois z górskiego rejonu Franche-Comt, wywodzący się od ciężkich koni germańskich, a hodowany obecnie jako zwierzę rzeźne. Ich pogłowie to 30 proc. Hodowli, z liczbą ogierów reproduktorów około 850 sztuk.

Pogłowie innych ras maleje w zastraszającym tempie. Perszerony to tylko 9 proc., ardeny - 5 proc., koń buloński - 2 proc. Poniżej pewnego progu liczebności rasom zagraża albo chów wsobny, albo utrata właściwych im cech.

 

www.equito.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie