Historyczny rajd w październiku

Na początku października w KJ BIK Gieniusze odbędzie się historyczny długodystansowy rajd konny. Rajd będzie historyczny, ponieważ będą to pierwsze w historii Mistrzostwa Polski Młodych Koni w długodystansowych rajdach konnych.

MPMK w długodystansowych rajdach konnych rozegrane zostaną w dniach 2-4 października, na terenie Klubu Jeździeckiego BIK Gieniusze (woj. podlaskie). MPMK zostaną rozegrane w trzech kategoriach wiekowych: koni 4-letnich (klasa L, dystans 31,3 km), koni 5-letnich (klasa P, dystans 58,3 km) oraz koni 6-letnich (klasa N, dystans 89,6 km). Klasy L, P, N są to konkursy z limitem prędkości (obowiązuje maksymalna oraz minimalna prędkość), które są wstępem do konkursów ściganych na dłuższych dystansach. Punktowane są takie elementy, jak czas wejścia na bramkę weterynaryjną, odwodnienie, ruch oraz wynik testu Ridgeweya. Suma zdobytych punktów za powyższe parametry jest mnożona przez współczynnik prędkości (uzyskana prędkość podzielona przez 10). W klasie L maksymalnie można uzyskać 23,8 pkt. W klasie P, w której wynik końcowy jest sumą punktów uzyskanych z dwóch bramek weterynaryjnych, można zdobyć maksymalnie 54,4 pkt. Klasa N normalnie nie jest rozgrywana na zasadach punktowych, ale na MPMK zostanie rozegrana na takich samych zasadach jak klasy L oraz P i maksymalny wynik punktowy z trzech bramek weterynaryjnych będzie wynosił 81,6 pkt.

We wszystkich kategoriach wiekowych zostanie przeprowadzona ocena koni na trójkącie. Oceniane będą: typ i pokrój, kondycja oraz pielęgnacja oraz ruch w stępie i kłusie. Skala ocen będzie wynosiła od 0 do 10 pkt. za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokona komisja w składzie: Marek Trela (przewodniczący), Anna Stefaniuk, Jerzy Gawarecki oraz Wiesław Niwiński. Suma punktów za poszczególne elementy przemnożona przez 0,05 zostanie dodana do całkowitego wyniku punktowego w konkursie.

W Mistrzostwach tych będą mogły wziąć udział konie polskiej hodowli rasy małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi, śląskiej, pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej oraz konie trakeńskie. Dla koni 4-letnich minimum kwalifikacyjne stanowi ukończenie klasy L z 12 pkt., dla koni 5-letnich ukończenie klasy P z 27 pkt., a dla koni 6-letnich dwukrotne ukończenie klasy P z 27 pkt. lub jednokrotne ukończenie klasy N. Konkursy MPMK rozegrane zostaną w ramach ostatnich Zawodów Ogólnopolskich w tym sezonie.

www.equito.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie