Kończyny

Budowa kończyny piersiowej.
Kończynę przednią tworzą: łopatka, kość ramienia, kość przedramienia (promieniowa i łokciowa), kość śródręcza (III kość śródręcza i rysikowe) i paliczki (kość pęcinowa, kość koronowa i kopytowa).

Wszystkie pojedyncze kości kończyny piersiowej połączone są za pomocą stawów oraz przynależnych do nich ścięgien i więzadeł. Odpowiednio są to: staw ramienny, staw łokciowy, staw nadgarstka, oraz staw pęcinowy.

 

Porównanie z kończyną człowieka.
Przednia kończyna konia daje się porównać z budową ludzkiego ramienia, przy czym brak u konia obojczyka i kości kruczej, a więc kostnego połączenia z tułowiem. Ruchome mocowanie kończyny stanowią liczne mięśnie tworzące mięśniozrost.

 Jak zauważyć możesz na poniższym rysunku, zestawiając ze sobą budowę kończyny konia z budową ludzkiego przedramienia i dłoni, możemy sobie przyrównać ich stawy nadgarstkowe (stawy skokowe), a następnie kości śródręcza (śródstopia), które wyłącznie u człowieka rozgałęziają się w pięć paliczków palcy. U konia jedynie trzeci (nasz środkowy) palec jest w pełni rozwinięty, odpowiada trzeciej kości śródręcza i zakończony jest kopytem, a pozostałe w drodze ewolucji znacznie się wydłużyły i przekształciły się w kości rysikowe, co znacząco wpływa na szybkość porusznia, konieczną dla przeżycia w warunkach naturalnych. Znajdujące się poniżej stawu pęcinowego kość pęcinowa, koronowa i kopytowa, odpowiadają paliczkom naszego środkowego palca, a samo kopyto porównać można z paznokciem. 

Budowa kończyny tylnej.
W skład kończyny miedniczej wchodzą: obręcz miednicza (kość biodra, łonowa i kulszowa), kość udowa, kość podudzia (kość piszczelowa i silnie zredukowana kość strzałkowa), kości stępu (min. skokowa i piętowa), kość śródstopia i paliczki.
Odpowiadają im kolejno: staw biodrowy, staw kolanowy zasłonięty od przodu rzepką, staw skokowy oraz staw
stępu.

Kość miednicy, stanowi wraz ze stawem biodrowo-krzyżowym stabilne połaczenie kończyny z tułowiem, wspierając jej funkcję wprawiania ciała w ruchu i utrzymywania ciężaru zadu.

Kość udowa jest największym elementem końskiego szkieletu i stanowi jednocześnie najsilniejszą dźwignię całego aparatu ruchowego. Cechę tą możemy znów porównać z układem kostnym człowieka, gdzie ta najsilniejsza i najdłuższa kość osiąga nawet do 25% całkowitej długości ciała.

 

Marta Godycka

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie